Historiek

De Chiro van Wijgmaal is zoals de vele andere chiroverenigingen ontstaan uit de parochiale werking, tijdens WO II.

In die periode werd er door de Vlaamse priesters geijverd om de kinderen op zondagnamiddag ontspanning aan te bieden en dit op georganiseerde wijze, met natuurlijk de Christelijke levensvisie als leidraad. Vooral in het Antwerpse maakte de chirobeweging opgang.

In Wijgmaal was het E.H. De Mayer die tijdens de zomer van 1944 enkele meisjes aansprak en hen de opdracht gaf in ons dorp een meisjeschiro op te starten. De geschiedenis leert ons dat zij in 1945 voor het eerst op bivak gingen naar Blauwberg (Langdorp). Zij hadden reeds een uniform: een blouse, een das en een mutsje. Hun groep groeide gestaag en hield goed stand in “The Golden Sixties” toen andere, meer frivole levenswaarden belangrijker werden.

Voor wat de jongens betreft is de historiek minder duidelijk. Het eerste document waarover wij beschikken is het aansluitingsformulier van het werkingsjaar 1943-1944. Het is een document met de volgende passage: ” … Sluiten eensgezind aan bij den Landbond der Chirojeugd: Chirogroep St Hadrianus, Parochie Wijgmaal. …. “. Maar latere documenten vermelden ” … aangesloten sinds 1941 … “. Wellicht ging het hier over de aansluiting bij de “Vlaamsche Patronaten”. Het is inderdaad zo dat er in vele parochies zogenaamde “Patronaten” (patronaat = een door de parochiepriesters geleide zondagontspanning) bestonden. Er is bijgevolg een overgangsperiode geweest waar de zondagnamiddag activiteit zowel onder de naam Chiro als onder de naam Patronaat voorkwam.

Opmerkelijk is dat er in het jaar 1943 reeds 45 leden aangesloten waren, waaronder 10 leiders. De lokalen waren gevestigd in het “Casino”. Dit was een gebouwencomplex gelegen tussen het huidige Rietensplein en de Casinolaan. Het gebouw hoorde toe aan de Fabrieken Remy.

Het is wel duidelijk dat in die tijd de scheiding tussen de jongens en de meisjes absoluut was. Slechts in de kerk, tijdens het zondagnamiddaglof, konden ze een glimp van elkaar opvangen. De parochiepriesters zorgden er wel voor dat er verder geen “officiële contacten” waren tussen de beide parochiebewegingen. Toch moeten er wel contacten geweest zijn, gezien er toen reeds koppeltjes ontstonden tussen de leiders en leidsters van de beide groeperingen.

In het begin van de jaren 60 kende onze jongenschiro een dieptepunt. Het aantal leiders slonk, en dus ook het aantal leden. In 1966 werd er echter met nieuwe moed gestart. De komst van een nieuwe jonge onderpastoor, E.H. Geyskens, was hier zeker niet vreemd aan.

Vandaag telt onze chiro 150 leden en 24 leidinggevenden, die ondersteund worden door 3 volwassen begeleiders. Het is een gemengde afdeling en de meeste activiteiten gebeuren samen maar soms wordt er afzonderlijk gespeeld of op tocht gegaan. Er wordt samen op bivak gegaan. Op zondagnamiddag zijn er om en bij de 120 leden aanwezig. Er is wat variatie naargelang het seizoen en de allerkleinsten gaan in het weekend nog wel eens mee met de ouders naar oma en opa. Hierdoor is er een wisselende aanwezigheid in deze afdeling.

Chiro Wijgmaal beschikt over een schare actieve ouders die zich meermaals per jaar inzetten bij de activiteiten van onze chiro, zoals het opzetten van de tenten voor het bivak door de vaders, het kokkerellen door de moeders ter gelegenheid van de Dijlefeesten, enz.